Eesti merealal esineb kolm krevetiliiki: põhjamere garneel (Crangon crangon), läänemere krevett(Palaemon adspersus) ja elegantne krevett (P. elegans).

MEIE KREVETID.

Elegantne krevett on Läänemere jaoks võõrliik, keda leiti Eesti rannikumerest esmakordselt 2011. aasta juulis (Kotta ja Kuprijanov 2012) ja kelle invasiivset potentsiaali on uuritud 2013. aastal tänu SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusele. Väliuuringute üks põhitulemusi oli leviku ja arvukuse kaart. Palaemon perekonna krevetid olid suhteliselt arvukad Soome lahe alampiirkondades (Narva, Kunda, Hara, Muuga ja Kopli poolsaare ümber). On eeldusi arvata, et ka Liivi lahes esinevad nad arvukalt tänu soodsatele keskkonnatingimustel.

Edasi lugemiseks telli ajakiri Kalale